วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าแคมเปญ Google Ads ให้เหมาะกับธุรกิจมากขึ้น

การปรับเปลี่ยนแนวทางในการโฆษณาสินค้าและบริการ เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยปรับกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ของคุณให้ดีขึ้นได้ หากธุรกิจของคุณมีการทำ Google Ads และพบว่าวิธีการโฆษณาของคุณยังไม่ตรงจุด

ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม คุณสามารถเลือกที่จะปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ ในส่วนข้อมูลการโฆษณา ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโฆษณาของคุณให้เหมาะสมธุรกับกิจมากขึ้นได้ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่า Campaign ของ Google Ads

วิธีตั้งค่าแคมเปญใน Google Ads

1. เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ

เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงแคมเปญโฆษณาของคุณ ขั้นตอนแรกคุณจะต้องเข้าสู่ระบบบัญชีอีเมลที่คุณได้สมัครทำ Google Ads ไว้ โดยเข้าไปที่ https://ads.google.com/ แล้วเลือกที่คำว่า “ลงชื่อเข้าใช้”

2. ตั้งค่าที่หน้าเว็บไซต์

หลังจากที่ได้ล็อคอินเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณแล้ว ให้ไปเลือกที่คำว่า “ตั้งค่า” บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อตั้งค่าการจัดการโฆษณา และคุณสามารถเลือกเปลี่ยนประเภทแคมเปญได้

3. เลือกชื่อแคมเปญที่ต้องการแก้ไข

หากคุณมีแคมเปญในการโฆษณาอยู่หลายแคมเปญ คุณสามารถเลือกเปลี่ยนประเภทของแคมเปญที่ต้องการได้ เพียงแค่คลิกที่ชื่อแคมเปญที่ต้องการแก้ไข ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทแคมเปญหลายแคมเปญ ให้คุณตั้งค่าทีละหนึ่งแคมเปญให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงแก้ไขแคมเปญอื่นที่ต้องการ

4. จัดการส่วนเครือข่าย

เมื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลแคมเปญของคุณก็จะปรากฏข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญโฆษณาที่คุณได้สร้างเอาไว้ใน Google Ads ในส่วนนี้คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ที่คุณสนใจ และเลือกดูรายการที่ต้องการแก้ไขได้

5. ตั้งค่าใหม่ให้ตรงกับความต้องการ

ข้อมูลที่ปรากฏบนหน้า Campaign จะระบุรายละเอียดที่สำคัญต่อการนำเสนอโฆษณาธุรกิจของคุณ หากคุณต้องการแก้ไขรายละเอียดในเรื่องใดก็สามารถเลือกที่จะแก้ไขเฉพาะเรื่องนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อแคมเปญ การเปิดปิดการทำงานของโฆษณา เป้าหมาย งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ช่วงวันที่ต้องการให้แสดงโฆษณา เครือข่ายที่ใช้ ภาษา สถานที่ หากการตั้งค่าของรายการใดเป็นไปตามความต้องการของคุณอยู่แล้ว คุณก็สามารถข้ามรายการนั้นไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลย

6. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

หลังจากเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโฆษณาเรียบร้อยแล้ว ให้คุณกด “บันทึก” เพื่อให้ระบบของ Google Ads บันทึกการตั้งค่าที่เสร็จสิ้นของคุณไว้ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้โฆษณาที่เหมาะสมกับธุรกิจมากขึ้นในแบบของคุณเอง แต่หากคุณรู้สึกว่าการตั้งค่าครั้งนี้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น และคุณต้องการคงการตั้งค่าก่อนการเปลี่ยนแปลงเอาไว้ ให้คลิก “ยกเลิก” แล้วระบบจะคงการตั้งค่าเดิมไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ

การเปลี่ยนประเภทของแคมเปญทำได้หรือไม่

เมื่อคุณสร้างแคมเปญโฆษณาเสร็จสิ้นแล้ว คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทของแคมเปญได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงประเภทจะส่งผลต่อการแสดงโฆษณา อีกทั้งแคมเปญแต่ละแบบต่างก็มีวิธีการโฆษณาที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถเปลี่ยนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทได้ หากรูปแบบของแคมเปญโฆษณาที่สร้างไว้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถจัดการแก้ไขรายละเอียดของแคมเปญได้ด้วยวิธีการตั้งค่าข้างต้นที่ได้กล่าวไว้แล้ว หรือถ้าคุณไม่ต้องการใช้แคมเปญนั้นแล้ว คุณก็สามารถเลือกลบแคมเปญได้

ถ้าหากการทำ Google Ads ของคุณในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการสร้างโฆษณาของคุณ การตั้งค่ารายละเอียดแคมเปญใหม่จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจของตนเองให้เหมาะสมดีขึ้น หรือหากแคมเปญปัจจุบันที่คุณใช้อยู่นั้นให้ผลพึงพอใจกับธุรกิจแล้ว แต่คุณรู้สึกอยากเพิ่มเติมการโฆษณาด้วยแคมเปญอื่นของ Google Ads การสร้างแคมเปญมากกว่าหนึ่งก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้สินค้าและบริการของคุณมีวิธีการโฆษณาที่หลากหลายมากขึ้น สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามต้องการ